Analizator biochemiczny WP21B VET
Nr kat.: 
GEN_210B
Specyfikacja
 • Gatunki: Pies, Kot, Bydło, Trzoda, Koń
 • 5” wyświetlacz dotykowy
 • Halogen o wydłużonej żywotności – do 2000 godzin
 • Wbudowana drukarka termiczna
 • Pamięć do 15 000 badań
 • Obsługa kodów paskowych
Parametry
 • ALT, ALP, GGT, TP, Alb, TBIL, DBIL
 • LDH, CK, CK-MB, AST, A-HBDH
 • CHO, TG, HDL_C, LDL_C
 • Apo A1, Apo B, Lp(a)
 • BUN, CRE, UA
 • CO2-CP, AMS, LIP, GLU, IgA, IgG, IgM, C3,C4, CRP