Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Baza magazynowa okolice Łomży

Baza magazynowa okolice Łomży. Pojemność 280 t. System załadunku i rozładunku 60 t/h.