Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Gospodarstwo Rolne, okolice Opola

Baza magazynowa - silosy lejowe 2 x 400 ton (śr. 7,5 m) + 1 x 100 ton

2 x 50 t + 5 x 30 t

Mieszalnia pasz 7 t/h