Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Instalacja do przechowywania i transportu pelletu drzewnego, Białoruś.

Instalacja do przechowywania i transportu pelletu drzewnego.

Silos lejowy o średnicy 7,5 m i pojemności 520 m³ oraz systemy transportu o wydajności 20 ton/godzinę.

Miejsce inwestycji : Białoruś