Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Suszarnia o trybie pracy ciągłej.

Suszarnia o trybie pracy ciągłej z odzyskiem ciepła z sekcji chłodzącej , zasilana gazem. W całości pokryta płytą warstwową. Wydajność 450 t / dobę dla kukurydzy.

Suszarnia posiada redukcję emisji pyłów.