Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Klimat

Wentylacja drzwiowa

Opis produktu
  • Otwór w drzwiach tak duży jak jest to możliwe - minimalny od 2,5 do 3 cm2/1m3/h
  • Otwór w drzwiach z zasuwą regulującą dopływ powietrza
  • Komin wentylacyjny wyposażony w diafragmę ograniczającą wydajność wentylatora
  • Komin zamontowany w pobliżu wlotu powietrza - maksymalnie do 1/3 głębokości komory
  • Maksymalna głębokość komory 12 do 15m
  • Frontowe ściany kojców wykonane z pełnego materiału - wys. 60 do 80 cm
  • Z zewnątrz na centralny korytarz powierzchnia 1,5 cm2 wlotu dostarcza 1m3 powietrza na godzinę
  • Maksymalna temperatura w centralnym korytarzu 5°C poniżej wymaganej w komorze