Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Czyszczenie i sortowanie ziarna

Wialnia kaskadowa

Cechy produktu
  • Wialnia przepływowa  wstępnego czyszczenia  materiałów suchych z frakcji lotnych
  • Przeznaczona do pracy z suchym powietrzem i materiałem ziarnowym  poniżej 15 % wilgotności
  • Wydajność  wstępnego czyszczenia dla pszenicy DO 40 t/h
  • Stopnień wyczyszczenia ziarna uwarunkowany wydajnością przepływu
  • Najlepsza efektywność wialni w zakresie  przepływu 20 t/h
  • Wialnie wyposażona w standardowy układ regulacji instalowany przy wentylatorze
  • Możliwość doinstalowania układu z regulacją ssania w punkcie odbioru zanieczyszczeń

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów urządzeń w ofercie, względem prezentowanego na stronie www i katalogach asortymentu.