Gospodarstwo Rolne, okolice Piotrkowa Tryb

Silos zbożowy 2 x 35 ton