Gospodarstwo Rolne, okolice Uniejowa

Silosy paszowe 4 x 26 ton, średnica 2,8 m