Gospodarstwo Rolne Wodzisław

Magazyny zbożowe o łącznej pojemności 440 ton (4 x 110 ton)