Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej
Automatyka FlexMix FlexMix
Opis produktu
  • Wygodna konstrukcja z bezpośrednim podświetleniem.
  • Możliwość sterowania 3 systemami naważania.
  • Optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości mieszalni pasz.
  • Udoskonalone zarządzanie i przegląd danych nt. produkcji.
  • Obsługa do 50 surowców, 50 receptur oraz kontrola zapasów.
  • Komputer FlexMix jest odpowiedzią firmy SKIOLD na potrzeby i oczekiwania wobec systemu sterowania w nowoczesnej produkcji pasz.

Ogromną uwagę zwrócono na skonstruowanie wygodnego i elastycznego w obsłudze komputera w celu ułatwienia codziennej pracy. Komputer oferuje łatwy dostęp do przeglądu produkcji i wszystkich danych ekonomicznych oraz przygotowany jest na rozbudowę mieszalni i nowe wymagania z tym związane.

Optymalna elastyczność

FlexMix został przystosowany do spełniania wymogów nowoczesnej produkcji związanych z elastycznością - np. kontrola systemu oparta jest na surowcach, co oznacza, że jeden surowiec, np. pszenica, może być przechowywany w różnych silosach, a nie tylko w jednym. System sam decyduje, z którego z silosów pobrać dany komponent, kontrolując jednocześnie automatycznie jego zużycie i zapas.

Komputer oferuje możliwość sterowania nawet 3 różnymi systemami naważania, pozwalając tym samym na dozowanie bardzo małych ilości za pomocą oddzielnego systemu, np. sekcji mikro-komponentów. FlexMix może sterować wszystkimi typami procesów mieszania: w oparciu o tradycyjną zasadę mieszania, z jednym mieszalnikiem, jak również bardziej skomplikowane, gdzie mieszalnik wyposażony jest w zbiornik wstępny i wyładowczy, co pozwala na jednoczesną produkcję kilku mieszanek.

Kontrola i przegląd

FlexMix oferuje możliwość wykonywania nia różnorodnych rejestrów i obliczeń Dzięki nim hodowca może uzysakać komlpletny przegląd nt. składu paszy i warunków finansowych jej produkcji. FlexMix oblicza automatycznie 10 różnych danych nt. produkcji, np. cenę gotowej paszy, zawartość energii, białka, aminokwasów itp. Wszystkie dane nt. produkcji oraz alarmy zostają rejestrowane w celu późniejszego wykorzystania.

Wygodna obsługa

FlexMix wyposażony jest w duży podświetlany wyświetlacz, na którym, w sposób przejrzysty, przedstawione są wszystkie potrzebne informacje. Obsługa jest logiczna i prosta, a program wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenie zapobiegające popełnianiu błędów przez operatora. Każdy system projektowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb. Na przedniej ścianie komputera przedstawiony jest graficznie schemat technologiczny mieszalni z lampkami kontrolnymi oraz przyciskami do ręcznego sterowania.

FlexMix służy do sterowania nie tylko produkcją pasz, ale i np. żywieniem sekcyjnym. Do pamięci komputera można wprowadzić 5 planów żywienia, w których następować będzie kolejno zmiana nawet do 10 różnych receptur. Dzięki temu mieszanka paszowa będzie zawsze dostosowana do wieku zwierząt.

Optymalna kontrola

Optymalnym narzędziem do sterowania dużymi kompleksowymi mieszalniami jest PC FlexMix. System oparty jest na standardowym komputerze, który poprzez podłączony do niego PC z oprogramowaniem graficznym, daje niezwykle przejrzysty widok na funkcjonowanie mieszalni i jest bardzo wygodny w użyciu. Wyposażenie komputera w modem umożliwi uaktualnianie programu oraz wyszukanie i korektę błędów bezpośrednio przez dział serwisowy firmy SKIOLD.

Sterownie śrutownikiem

Z uwagi na fakt że śrutownik jest największym konsumentem energii elektrycznej w mieszalni, bardzo istotne jest żeby sterować nim w taki sposób, aby zużycie prądu było jak najniższe a struktura paszy optymalna. Kombinacja komputera FlexMix ze śrutownikiem tarczowym firmy SKIOLD oferuje optymalne wykorzystanie śrutownika.

Dane techniczne
Komponenty; 40Automatyczna regulacja stopnia rozdrobnienia
Receptury: 50Alfanumeryczny wyświetlacz
Do 20 komponentów w recepturzeStart zegara 24 godz
Liczba wysypów paszy: 40Start dla czujnika poziomu w silosie
Obsługa 3 systemów naważeniaRęczny start z klawiatury
Makro- i mikro-dozowaniePodłączenie drukarki
Anafiza paszy na podstawie 10 danychPodłączenie PC
Kontrola silosu - minimalny zapasHistoria produkcji
Podświetlany wyświetlaczHistoria alarmów
Oddzielny wzmacniacz wagi z możliwością odczytu5 planów żywienia do karmienia sekcjami
Precyzyjne naważenia  niewielkich ilościSterowanie z PC przy pomocy oprogramowania graficznego
Sterowanie 3-etapowym procesem mieszania