Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Mobilna instalacja czyszcząco- susząca

Mobilna instalacja czyszcząco- susząca, w skład której wchodzą:

Suszarnia o pracy ciągłej model SCP 38 ( zasyp kolumny 38 ton), z odzyskiem ciepła z sekcji chłodzącej z podgrzewaniem wstępnym, o wydajności 205 ton dla kukurydzy z 30% do 15 % lub 170 ton dla kukurydzy z 33% do 13 %.

Czyszczalnia bębnowo sitowo o wydajności wstępnego czyszczenia pszenicy – 80 t/h.

Kosz przyjęciowy kontenerowy o pojemności 23 m3 do zasypu przyczepą samowyładowczą lub ładowarką.

Systemy transportu o wydajności 60 t/h dla pszenicy.