Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Porodówka, odchowalnia prosiąt i sektor macior okolice Czarnkowa

Informacje ogólne:

- 70 macior w cyklu otwartym

- 3 komory porodowe

- 4 komory odchowu prosiąt

- sektor macior prośnych i luźnych z knurami, na ściółce

- przygotowanie paszy we własnym zakresie, pasza przekazywana na wszystkie sektory w zbiornikach 1 t

do sektora odchowu prosiąt (karminiki skrzynkowe) pasza podawana za pomocą paszociągu spiralnego o śr. 75 mm

do sektora macior prośnych i lużnych pasza podawana za pomocą niezależnych paszociągów łańcuchowo-krążkowych o śr. 63 mm

 - do komór porodu i odchowu prosiąt powietrze pobierane jest z zewnątrz chlewni poprzez kanał wentylacyjny pod głównym korytarzem komunikacyjnym

do sektora macior powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku


PORODÓWKI

- podłoga 100% zarusztowana

- legowisko prosiąt - ruszt pełen z daszkiem i żarówką podczerwieni

- jarzmo dla macior proste na 4 stopach z korytem ze stali kwasowej

- podawanie wody dla macior=>poidło smoczkowe, dla prosiąt=>poidło miseczkowe

- możliwość podawania leków DOSATRON

- automatyczny system podawania paszy dla macior z dozowników 7 l

- system wentylacji podciśnieniowy, powietrze pobierane z korytarza głównego przez wloty powietrza i usuwane kominami wentylacyjnymi na zewnątrz chlewni

- grodzenie wys. 50 cm, słupki - stal kwasowa


ODCHOWALNIA PROSIĄT

- podłoga 100% zarusztowana

- żywienie z automatów skrzynkowych z blachy nierdzewnej

- pojenie z poideł miseczkowych

- możliwośc podawania leków DOSATRON

- system wentylacji działający na podobnej zasadzie jak w sektorze porodowym

- grodzenie wys. 75 cm, słupki - stal kwasowa


SEKTOR MACIOR

-  w sektorze macior zwierzęta utrzymywane na ściółce

- maciory luźne w kojcach indywidualnych, salonowych

- maciory prośne w kojcach grupowych

w celu zapobiegania agresji wśród macior prośnych wydzielono 3 stanowiska indywidualne z możliwością ich zamykania

- pojenie zwierząt serwatką z koryt polimerobetonowych  (serwatka dostarczana przez Inwestora)

- żywienie pasza treściwą z dozowników 7l uruchamianych ręcznie

-wentylacja mechaniczna wlot powietrza z boku budynku, wylot kominami wentylacyjnymi

- gnojowica usuwana za pomocą rur PCV o śr. 250 mm do zbiornika centralnego