Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Silosy paszowe

Trzy silosy paszowe model 350-2 o pojemności 19,7 tony każdy.