Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Silosy paszowe export

Silosy paszowe o pojemności ok. 22 t każdy

a) silosy lejowe - 2 szt., lej 67 st., właz inspekcyjny w leju, niapowietrzenie leja, wywietrzniki dachowe

b) silosy lejowe - 3 szt., lej 67 st., włz inspekcyjny w leju, wywitrzniki dachowe

c) drabina wejściowa

d) estakada i podpory estakady

e) zasuwa ręczna pod silos