Silosy paszowe okolice Milicza

Silosy paszowe - 4 szt. Pojemność 31 ton (każdy)