Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Silosy paszowe ze żmijkami wyładowczymi

Silosy paszowe model 280-7 o pojemności ok. 30 ton każdy ze żmijkami wyładowczymi.