Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Silosy paszowe

∅ 3.5 m, 14-49 ton

Dane techniczne
Model Średnica [m] A Poj. [m3] Poj. pasza [t]* Ilość nóg B C D E F G
350-1 3.5 21,6 14,0 8 961 902 2660 750 5273 6169
350-2 3.5 30,3 19,7 8 961 902 2660 750 6175 7071
350-3 3.5 39,0 25,4 8 961 902 2660 750 7077 7973
350-4 3.5 47,7 31,0 8 961 902 2660 750 7979 8875
350-5 3.5 56,4 36,7 8 961 902 2660 750 8881 9777
350-6 3.5 65,1 42,3 8 961 902 2660 750 9783 10679
350-7 3.5 73,8 48,0 8 961 902 2660 750 10685 11581

* przelicznik dla paszy: 0.65 t/m3

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów urządzeń w ofercie, względem prezentowanego na stronie www i katalogach asortymentu.

 • Silos paszowy przeznaczony jest tylko do zasypu paszą o gęstości max do 650kg/m3
 • Silos paszowy musi być ustawiony i wypoziomowany tak aby wszystkie jego nogi nie różniły się poziomem posadowienia względem jednego punktu odniesienia o +/- 2 mm
 • Nogi silosu zmontowanego muszą mieć idealny pion oraz muszą być ustawione w wielokąt o równych bokach i przekątnych
 • Wysyp silosu paszowego po zasypaniu ulega obniżeniu. Urządzenia montowane pod lejem ( miedzy lejem a posadzką ) nie mogą być ciasno wpasowane w tą przestrzeń lecz posiadać łączenia teleskopowe o skoku min 1 cm
 • Silosy paszowe w wykonaniu standardowym są przeznaczone do montażu na wagach tensometrycznych posiadających grubą i sztywną górną płytę mocującą
 • Silosy paszowe w wykonaniu standardowym nie są przeznaczone do montażu na konstrukcjach spedycyjnych i przejazdowych gdyż ich konstrukcja nie przewiduje dynamicznego rozładunku grawitacyjnego
 • Silosy paszowe w wykonaniu standardowym są projektowane na strefy klimatu umiarkowanego z wiatrem do 30m/s i śniegiem 1,2 kN
 • Silosy są przewidziane do montażu metodą podnoszenia do pionu zmontowanego zbiornika lecz przy zastosowaniu dodatkowych drewnianych lub metalowych stężeń/wzmocnień nóg opisanych w instrukcji
Rodzaje wyposażenia

Elementy wyposażenia standardowego

 • Zestaw do napełniania pneumatycznego
 • Właz silosu z napełnieniem pneumatycznym
 • Drabinka z osłonami
 • Noga - profil omega
 • Okienko rewizyjne
 • Przyłącze do paszowozu

Elementy wyposażenia opcjonalnego

 • Wahaczowy system otwierania górnej klapy silosu z ziemi klapa silosu nie utrudnia załadunku podajnikiem ślimakowym
 • Wysyp boczny
 • Zestaw pod silos
 • Zasuwa ręczna
 • Osłona przeciwdeszczowa
 • Właz inspekcyjny
 • Wibrator
 • Tensometryczny system nawilżania