Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Silosy paszowe

∅ 2.8 m, 8-30 ton

Dane techniczne
Model Średnica [m] A Poj. [m3] Poj. pasza [t]* Ilość nóg B C D E F G
280-1 2.8 12,2 7,9 6 757 902 2700 750 4474 4760
280-2 2.8 17,8 11,6 6 757 902 2700 750 5376 5662
280-3 2.8 23,4 15,2 6 757 902 2700 750 6278 6564
280-4 2.8 29 18,9 6 757 902 2700 750 7180 7466
280-5 2.8 34,6 22,5 6 757 902 2700 750 8082 8368
280-6 2.8 40,2 26,1 6 757 902 2700 750 8984 9270
280-7 2.8 45,8 29,8 6 757 902 2700 750 9886 10172

* przelicznik dla paszy: 0.65 t/m3

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów urządzeń w ofercie, względem prezentowanego na stronie www i katalogach asortymentu.

 • Silos paszowy przeznaczony jest tylko do zasypu paszą o gęstości max do 650kg/m3
 • Silos paszowy musi być ustawiony i wypoziomowany tak aby wszystkie jego nogi nie różniły się poziomem posadowienia względem jednego punktu odniesienia o +/- 2 mm
 • Nogi silosu zmontowanego muszą mieć idealny pion oraz muszą być ustawione w wielokąt o równych bokach i przekątnych
 • Wysyp silosu paszowego po zasypaniu ulega obniżeniu. Urządzenia montowane pod lejem ( miedzy lejem a posadzką ) nie mogą być ciasno wpasowane w tą przestrzeń lecz posiadać łączenia teleskopowe o skoku min 1 cm
 • Silosy paszowe w wykonaniu standardowym są przeznaczone do montażu na wagach tensometrycznych posiadających grubą i sztywną górną płytę mocującą
 • Silosy paszowe w wykonaniu standardowym nie są przeznaczone do montażu na konstrukcjach spedycyjnych i przejazdowych gdyż ich konstrukcja nie przewiduje dynamicznego rozładunku grawitacyjnego
 • Silosy paszowe w wykonaniu standardowym są projektowane na strefy klimatu umiarkowanego z wiatrem do 30m/s i śniegiem 1,2 kN
 • Silosy są przewidziane do montażu metodą podnoszenia do pionu zmontowanego zbiornika lecz przy zastosowaniu dodatkowych drewnianych lub metalowych stężeń/wzmocnień nóg opisanych w instrukcji
Rodzaje wyposażenia

Elementy wyposażenia standardowego

 • Zestaw do napełniania pneumatycznego
 • Właz silosu z napełnieniem pneumatycznym
 • Drabinka z osłonami
 • Noga - profil omega
 • Okienko rewizyjne
 • Przyłącze do paszowozu

Elementy wyposażenia opcjonalnego

 • Wahaczowy system otwierania górnej klapy silosu z ziemi klapa silosu nie utrudnia załadunku podajnikiem ślimakowym
 • Wysyp boczny
 • Zestaw pod silos
 • Zasuwa ręczna
 • Osłona przeciwdeszczowa
 • Właz inspekcyjny
 • Wibrator
 • Tensometryczny system nawilżania