Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Stado produkcyjne 450 loch

Właściciel zaczynał od niewielkiego budynku gospodarczego, zaadaptowanego na chlewnię dla 12 loch. W tej chwili gospodarstwo można śmiało zaliczać do najnowocześniejszych. W skład fermy wchodzą: budynek porodówki, warchlakarni, loch prośnych w kojcach grupowych, sektor krycia, knurownik oraz laboratorium.

Fermę wyposażyła poznańska firma POLnet, z którą właściciel współpracuje od dłuższego czasu.

Plany inwestycje związane z nowymi obiektami były połączone z przeprowadzoną depopulacją stada. Stado prowadzone było bardzo chore, koszty leków oraz wysoki procent upadków zmusiły gospodarza do podjęcia radykalnych kroków. Firma POLnet wyposażyła nowo powstałe budynki w swoje systemy zadawania paszy, utrzymania oraz wentylacji. Połączenie wiedzy właściciela wraz z doświadczeniem i technologią POLnetu zaowocowało stworzeniem wzorowych warunków do hodowli. Budynek porodówki został oparty o bezściółkowy system utrzymania na „pełnym” ruszcie plastikowym. Obiekt podzielono na 6 komór po 18 stanowisk porodowych oraz w rezerwową komorę z 9 stanowiskami. Stanowisko wyposażono w jarzmo porodowe ustawione na wprost . Pasza podawana jest automatycznie za pomocą dozowników paszy podłączonych do przenośników spiralnych. Woda jest doprowadzane do koryt poprzez zawory utrzymujące stały jej poziom. Każda komora posiada swój niezależny system wentylacji z płynną regulacją pracy wentylatorów Multifan. Świeże powietrze do każdej komory doprowadzane jest z korytarza komunikacyjnego przez wloty powietrza oraz kanałem sufitowym z panelu perforowanego. Wyciąg powietrza odbywa się za pomocą kominów wywiewnych z wentylatorami. Nad prawidłową pracą systemu wentylacji i ogrzewania czuwa sterownik klimatu podłączony do centralnego systemu alarmowego na fermie. Rozwiązanie zaproponowane przez poznańską firmę zapewnia doskonałą dystrybucję świeżego powietrza w poszczególnych komorach. Stanowiska zostały wygrodzone za pomocą paneli PCV z okuciami stalowymi. W budynku zainstalowano system monitoringu. Rozwiązanie takie pozwala na rezygnację z nocnego doglądania loch, przebieg porodu można w bardzo łatwy sposób odtworzyć i przeanalizować.

Drugim nowo wybudowanym obiektem jest warchlakarnia. Budynek jest również kompleksowo wyposażony przez firmę POLnet. W obiekcie jest 5 pomieszczeń, gdzie w każdej z komór przygotowane jest miejsce na około 200 prosiąt do wagi 20 kg. System utrzymania oparty jest o ruszt plastikowy oraz posadzkę betonową z ogrzewaniem podłogowym. Ciekawostką jest ułożenie kanałów na gnojowice. Właściciel na podstawie swoich obserwacji i po konsultacji z doradcą Firmy Polnet zmodyfikował standardowy system. W kojcach zastosowano 2 kanały z rusztem plastikowym przedzielone posadzką z systemem ogrzewania. W/w rozwiązanie przyniosło pożądany efekt w postaci dużej higieny kojca. Komory wyposażono w system wentylacji bardzo zbliżony w budowie do sektora porodowego. Kojce wygrodzono panelami PCV, a karmienie odbywa się za pomocą autokarmników AP3W/2 , zasilanymi dwoma paszociągami spiralnymi – 2 niezależne systemy dla 2 różnych rodzajów paszy.

Nowe stado – 450 loch – zostało wprowadzone. W tej chwili widać już pozytywne efekty hodowlane związane ze zmianą genetyki i zapewnieniem doskonałych warunków produkcji. Mimo młodego wieku loszek, Właściciel osiąga średni wynik porodu na poziomie 11,2 prosiaka na lochę, co rocznie daje bardzo wysoki wynik ok. 11 000 szt. ze stada. Niebagatelne znaczenie na takie wyniki ma bardzo dobra kondycja zdrowotna stada oraz zastosowanie szczelnego systemu bioasekuracji na fermie.

Celem gospodarza jest produkcja materiału hodowlanego o najwyższych parametrach, a następnie jego odsprzedaż. Tylko 25 proc. populacji będzie kierowana na inną fermę tuczu.