Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Utrzymanie

Jarzma porodowe proste

Przeznaczenie i budowa

Znajdą zastosowanie we wszystkich typach porodówek. Kojce dla macior można montować pojedynczo lub w segmentach - ze wspólnymi ścianami bocznymi. Maciory wprowadza się do kojców porodowych zazwyczaj dwa tygodnie przed wyproszeniem i utrzymuje razem z prosiętami około 4-6 tygodni. Od dziesiątego dnia po porodzie można okresowo rozłączać obie części jarzma porodowego - umożliwia to poruszanie się lochy w kojcu. Po odsadzeniu lochy jarzmo unosi się do góry, aby nie przeszkadzało prosiętom.

Typowe kojce porodowe dla macior składają się: z czterech ścianek o wysokości 50 cm, z których jedna jest otwierana, dwuczęściowego ocynkowanego jarzma dla lochy z zamocowanym korytem polimerobetonowym lub nierdzewnym oraz budki dla prosiąt.

Podłogę najczęściej stanowi do połowy posadzka betonowa, a drugą połowę stanowią ruszta plastikowe, umieszczone nad kanałem gnojowym.

Zalety stosowania kojca

Kojce porodowe dla macior pozytywnie wpływają na warunki środowiskowe prosiąt i loch. Klatki mają zastosowanie uniwersalne - pozwalają na utrzymanie loch o różnej wielkości, prosięta mają dostęp do sutków niezależnie od wielkości maciory. Przede wszystkim skutecznie zabezpieczają prosięta przed przygnieceniem przez maciorę (ilość odchowanych prosiąt przy stosowaniu kojców porodowych jest znacznie większa jak w tradycyjnym chowie).

Dane techniczne
Wymiar Jarzmo POLnet standard, Jarzmo POLnet wzmocnione
A 597
B 545÷763
C 1622÷1992
D 388÷519
E 1907÷2280
F 369
Film