Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Utrzymanie

Jarzma porodowe proste

Przeznaczenie i budowa

Kojce porodowe dla macior do wypraszania loch oraz odchowu prosiąt. Klatki porodowe dla macior Można stosować go we wszystkich typach porodówek. Kojce dla macior można montować pojedynczo lub w segmentach - ze wspólnymi ścianami bocznymi. Maciory wprowadza się do kojców porodowych dla loch zazwyczaj dwa tygodnie przed wyproszeniem i utrzymuje razem z prosiętami około 4-6 tygodni. Od dziesiątego dnia po porodzie można okresowo rozłączać obie części jarzma porodowego - umożliwia to poruszanie się lochy w kojcu. Po odsądzeniu lochy jarzmo unosi się do góry, aby nie przeszkadzało prosiętom.

Typowe kojce porodowe dla macior składają się: z czterech ścianek o wysokości 50 cm, z których jedna jest otwierana, dwuczęściowego ocynkowanego jarzma dla lochy z zamocowanym korytem polimerobetonowym lub nierdzewnym oraz budki dla prosiąt.

Podłogę najczęściej stanowi do połowy posadzka betonowa, a drugą połowę stanowią ruszta plastikowe umieszczone nad kanałem gnojowym.

Zalety stosowania kojca

Kojce porodowe dla macior pozytywnie wpływa na warunki środowiskowe prosiąt i loch. Klatki porodowe dla macior mają zastosowanie uniwersalne - pozwala na utrzymanie loch o różnej wielkości, prosięta mają dostęp do sutków niezależnie od wielkości maciory. Przede wszystkim skutecznie zabezpiecza prosięta przed przygnieceniami przez maciorę - ilość odchowanych prosiąt przy stosowaniu kojców porodowych jest znacznie większa jak w tradycyjnym chowie.

Dane techniczne
Wymiar Jarzmo POLnet standard, Jarzmo POLnet wzmocnione
A 597
B 545÷763
C 1622÷1992
D 388÷519
E 1907÷2280
F 369
Film