Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Żywienie

Materneo

Żywienie macior w kojcu porodowym

Inteligentny system żywienia macior i podawania wody

Dzięki pneumatycznemu dystrybutorowi, odmierzającemu pokarm za pomocą koła, każda porcja podawana jest w małych dawkach (100-200 g) zgodnie z apetytem i zdolnością zwierzęcia do trawienia. System TIT (technologia kontroli koryta, ang. Trough Inspection Technology) umieszczony na dnie koryta pozwala na podawanie pokarmu, kiedy wykryje że koryto jest puste.

Każda maciora je we własnym tempie i zgodnie z własnym zapotrzebowaniem (brak strat paszy). Każda dawka podawana jest z porcją wody. Pomiędzy posiłkami można odpowiednio zaprogramować krzywe podawania wody. Dzienna porcja wody także podawana jest w małych dawkach. W efekcie, maciora ma w korycie zawsze świeżą paszę i wodę, co powoduje wzrost apetytu i lepszą laktację.

 • Kontrola
  Spersonalizowana dystrybucja pokarmu i wody, precyzyjne dozowanie
 • Wydajność
  Indywidualne, rozwojowe plany żywieniowe zgodne z potrzebami każdej z macior
 • Oszczędność
  Brak strat paszy (zaoszczędź do 800 g dziennie od każdej maciory)
 • Konsystencja paszy
  Indywidualne dostosowanie konsystencji paszy
 • Kontrola wody
  Zarządzanie wodą pomiędzy posiłkami
 • Bezprzewodowy
  Aplikacja Materneo służąca kontroli i nadzorowi systemu przez telefon komórkowy
Cechy
 • Lepsze zarządzanie odżywianiem macior
  Podajnik pokarmu wyposażony w koło i napęd zapewnia precyzyjne wydawanie paszy. Alarm świetlny na każdym dozowniku, sygnalizujący brak spożycia paszy przez maciorę (zaleganie paszy w korycie).
 • Kontrola pokarmu i wody
  Koryto jest wyposażone w system czujników (ang. TIT). Kolejna porcja pokarmu podawana jest dopiero po spożyciu poprzedniej. Brak strat paszy I czyste koryto I większa higiena.
 • Lepsze zdalne zarządzanie
  Prosta i szybka kontrola danych w komputerze centralnym. Możliwość sterowania dozownikami poprzez aplikacje na smartfonie.
System TIT®

System TIT® (technologia kontroli koryta) pozwala na precyzyjną kontrolę dystrybucji i spożycia pokarmu i wody, bądź tylko wody. Ten unikalny proces, opracowany przez Asserva, całkowicie dostosowuje się do rytmu maciory. Dzięki temu systemowi unikniesz strat paszy i czyszczenia koryt!

Film