Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Żywienie

Pig-Insight

System detekcji chorób

Indywidualny rejestr spożycia wody i paszy oraz wzrostu.

Pig-insight to pierwsza prognostyczna i indywidualna metoda wykrywania chorób u prosiąt i tuczników.

Pig-insight to precyzyjna technologia hodowli dla prosiąt i tuczników. Każda świnia jest identyfkowana chipem i karmiona zgodnie ze swoją krzywą karmienia. Przez obserwację i regulację spożycia paszy i wody każ- dego zwierzęcia, Pig-insight jest pierwszą metodą prognozowania wystąpienia chorób.

Umożliwia ona zmniejszenie kosztów weterynaryjnych, lecz również poprawę warunków sanitarnych, tym samym zwiększając techniczną wydajność zwierząt. Pig-insight to precyzyjny system karmienia: zapobiega rywalizacji zwierząt przy korycie podając paszę spełniającą wymagania każdej świni pod względem ilości i jakości. Wynikiem jest bardziej jednorodna trzoda o lepszej procentowej wartości mięśni. Pozwala też na lepszą identyfkowalność w procesie produkcji mięsa.

Cechy
 • Optymalizacja
  Kontrola spożycia paszy i wody dla każdej świni
 • Innowacja
  Prognostyczna metoda występowania i rozwoju chorób
 • Ekonomia
  Znaczące obniżenie kosztów weterynaryjnych
 • Identyfikowalność
  Identyfkowalność paszy i lekarstw
 • Korzyści
  Optymalizacja wartości produkowanego mięsa
Kontrola i wydajność
 • Detekcja chorób
  Pig-Insight oferuje nową, prognostyczną i indywidualną metodę wykrywania występowania chorób, w miarę możliwości ułatwiając leczenie zastrzykiem lub doustnie. Poprawia wydajność zwierząt i obniża straty.
 • Indywidualna kontrola spożycia paszy oraz wody
  Indywidualny monitoring spożycia zwierząt pomaga kontrolować podział ilości paszy podawanej w ciągu dnia, jednocześnie utrzymując dystrybucję ad libitum. Pig-Insight umożliwia optymalizację najważniejszych wydatków w trakcie fazy po odstawieniu.
 • Baza danych umożliwia pełną identyfikowalność zwierząt
  Baza danych Pig-Insight zawiera wszystkie informacje o leczeniu zwierzęcia. Umożliwia to zagwarantowanie mięsa dużej liczby zwierząt bez antybiotyków, a nawet bez obróbki, dzięki tabelom identyfkowalności.
Perspektywy na przyszłość

Pig-Insight jest czołowym nowym rozwiązaniem w sektorze hodowlanym: indywidualizacja karmienia umożliwi hodowcom stworzenie trzody zgodnie z wymaganiami rynku i rzeźni. Ponadto, całkowita identyfkowalność w obrębie fermy jest pierwszym etapem zagwarantowania produktu bez ingerencji medycznej, umożliwiając hodowcom działanie w 100% bez antybiotyków dzięki tabelom identyfkowalności. Wyhodowane świnie będą miały wyższą wartość rynkową.

Film