Pojenie Zawór stałego poziomu wody

Pojenie zwierząt, czyli zapewnienie im stałego dostępu do świeżej oraz czystej wody to jeden z ważniejszych aspektów profesjonalnie prowadzonej hodowli. Każdy budynek inwentarski powinien być wyposażony w odpowiednie poidła umożliwiające swobodne i nieograniczone pobieranie płynów, co jest niezbędne do utrzymania inwentarza w dobrym zdrowiu. Czasami razem z wodą trzodzie podaje się lekarstwa i witaminy, wykorzystując do tego celu dozownik leków DOSATRON ułatwiający aplikację farmaceutyków.

Pojenie można bardzo usprawnić, zaopatrując misy lub koryta w specjalny zawór stałego poziomu wody, automatycznie wyrównujący jej ubytki i zapobiegający sytuacji, w której zwierzęta zostałyby pozbawione dostępu do płynów. Zawór pozwala utrzymać stały poziom lustra wody w różnego rodzaju poidłach, a ponieważ umieszcza się go na wysokości ok. 1 metra nad pojemnikiem, jest bardzo higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości. Można go stosować np. w hodowli macior, odsadzonych prosiąt, tuczników czy warchlaków.