Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Żywienie

Zaawansowany system żywienia na mokro umożliwia kontrolowanie procesu podawania paszy oraz ułatwia gospodarowanie pokarmem. Proponowane przez nas rozwiązania posiadają wygodne oprogramowanie pozwalające na regularną ocenę obranej strategii. Wybór odpowiedniego mechanizmu uzależniony jest od potrzeb. System żywienia bezresztkowego skutecznie ogranicza ilość pozostałości. W jego skład wchodzą zbiorniki mieszające, które wyłapują metalowe ciała obce, a także bezpieczny i prosty w obsłudze zawór oraz innowacyjne narzędzie Pigmix pomocne przy opcji „żywienia do woli". Zaopatrujemy w systemy do żywienia normatywnego, dostarczające informacji o ilości pożywienia pozostałego w zbiorniku oraz rurach, a także systemy żywienia fazowego, których podstawę stanowią 2 oddzielne zbiorniki ułatwiające przygotowanie i podawanie odpowiedniej receptury. Przygotowaliśmy też aparat do czyszczenia przewodów rurowych. Zapraszamy do wyboru łatwych w obsłudze systemów, gwarantujących wysoce wydajne żywienie na mokro.

Nowoczesny system żywienia na mokro wymaga stworzenia odpowiedniej instalacji oraz zamontowania niezbędnej aparatury. Można w tym celu zdecydować się na prostą w obsłudze, tradycyjną instalację systemu żywienia na mokro, czyli tzw. system żywienia normatywnego z jednym zbiornikiem. W tym przypadku pomiędzy kolejnymi karmieniami pokarm pozostaje w przewodzie rurowym. W systemie żywienia fazowego znajdują się natomiast dwa zbiorniki mieszające, co umożliwia przygotowanie paszy wg różnych receptur. Użytkownik ma także wybór, jeśli chodzi o metodę oczyszczania przewodów rurowych – zalegające w nich resztki może wypchnąć nowa porcja mieszanki albo strumień wody. Innym sposobem jest zastosowanie sondy oddzielającej paszę od wody.

Osoby, które chcą wprowadzić w chlewni żywienie na mokro, mogą wybrać również system żywienia bezresztkowego. Polega ono na wykorzystaniu resztek paszy pozostałych po karmieniu do kolejnego karmienia – w tym celu są one dostarczane do odpowiedniego zbiornika oraz ważone. Zbiorniki mieszające wyposażono w zawór wylotowy, co znacznie ogranicza zaleganie pozostałości, a także w magnes, dzięki któremu z pożywienia wyłapywane są zanieczyszczenia w postaci metalowych ciał obcych. Dodatkowo do zbiorników płynnego karmienia można dobrać urządzenie czyszczące, ułatwiające zachowanie systemu w należytym stanie. Ponadto metoda ta wykorzystuje oprogramowanie pozwalające przygotowywać niezbędne mieszanki oraz sterować silosem. Wszystkie osoby chcące zmniejszyć zapylenie w chlewni bądź obniżyć koszty żywienia zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.