Elektroniczna stacja żywienia loch
Opis produktu
 • Stacja wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
 • Skuteczne sterowanie pobieraniem paszy przez lochę (brak spożycia paszy powoduje włączenie alarmu)
 • Kontrolowane żywienie każdej z loch
 • Automatyczne dozowanie witamin i minerałów
 • Brak odpadów paszowych
 • Stacja żywienia jest regulowana w zakresie od 42 do 47 cm z łatwodostępnym wejściem, co daje możliwość dostosowania do potrzeb loch w każdym gospodarstwie
 • Stół paszowy spełniający najsurowsze normy higieniczne
 • Możliwość nieskrępowanego obserwowania lochy przebywającej przy stacji żywienia, a także żywiącej się przy stole paszowym
 • Brak ostrych krawędzi i kątów, dzięki czemu locha w bardzo łatwy sposób może przedostawać się do stacji żywienia bez ryzyka obrażeń
 • Sterowane za pomocą sprężonego powietrza bramki tylne i dojście do stołu paszowego
 • Wbudowany system opłukiwania stołu paszowego
 • Możliwość rozdzielania leków, oddzielania od reszty trzody, zainstalowania natrysku kolorów, wykrywania rui u loch
 • Kompletne i proste w obsłudze oprogramowanie komputerowe