Żywienie na mokro System żywienia na mokro
Opis produktu
  • Łatwa obsługa
  • Elastyczne programowanie elementów
  • Wysoki stopień ochrony danych
  • Automatyczna ocena żywienia
  • Zapewnia użytkownikowi optymalne rozwiązanie w zakresie żywienia stada, zależnie od wybranej strategii żywieniowej, przemieszania stada i receptur
  • Możliwość wyboru systemu żywienia normatywnego, system żywienia fazowego bądź jedno z rozwiązań opróżniania przewodów rurowych obiegowych i zbiornika mieszającego