Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Tuczarnia 1900szt. okolice Potęgowa

Tuczarnia 1900 szt. w systemie bezściołowym, okolice Potęgowa. Waga 25-120 kg, tucz kontraktowy Agri Plus. Kojce o obsadzie 40 szt., przy założeniu 0,8 m2/1 szt.

Żywienie na sucho. Zadawanie paszy paszociągiem spiralnym o średnicy 75 mm. Magazynowanie paszy w trzech silosach o pojemności ok. 8,5 tony każdy(napełnianie pneumatyczne). Pasza zadawana zwierzętom z karmników czterostanowiskowych, podwójnych, wykonanych ze stali nierdzewnej.

Pojenie z poideł miseczkowych, przy założeniu 1 poidło na 10 szt. zwierząt.

Wygrodzenia o wys. 90 cm składające się z 3 paneli PCV i 1 profilu PCV na górze.

System wentylacji - wentylacja mechaniczna (podciśnieniowa).Napływ powietrza poprzez wloty, umiejscowione w ścianie bocznej chlewni. Wyciąg powietrza kominami wentyalcyjnymi o śr. 87 cm. Wentylatory z silnikami trójfazowymi. Wentylatory trójfazowe pozwalają zredukować ilość wydatkowanej energii w ciągu roku nawet do 50%. Całość systemu pracująca automatycznie w oparciu o dane ze sterownika wentylacyjnego. Z uwagi na umiejscowienie chlewni w centrum wsi zastosowano kominy wentylacyjne o podwyższonej wysokości. Górne krawędzie komina znajdują się na wysokości 230 cm nad kalenice dachu. Aby zachować ich stabilność zastosowano opaski kominowe z 4 odciągami, które pozwalają zachować pion komina. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużyte powietrze z chlewni zostaje wyrzucone wyżej.