Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Wentylacja trzoda

Wentylacja dla trzody

W chlewniach uwalniane są znaczące ilości amoniaku i cząstek stałych. Zapewnienie adekwatnej wentylacji jest w związku z tym bardzo ważne dla utrzymania zdrowia trzody chlewnej. Nasze wentylatory stosowane są chlewniach gdzie przebywają różne grupy technologiczne: od prosiaków, przez tuczniki, po prośne maciory w oddziałach rozrodczych.
 

Optymalna wentylacja chlewów dla zapewnienia zdrowia

Aby zapewnić optymalny wzrost poza dobrym pożywieniem i wodą świnie potrzebują zdrowego klimatu w chlewni. Świnie są szczególnie wrażliwe na stres termiczny, co oznacza, iż ich spożycie paszy zmniejsza cię przy wysokich temperaturach. W wyniku tego spada produkcja mleka u macior, co skutkuje zmniejszeniem wzrostu prosiaków. Obniżony wzrost może również być powodowany niższym przyjmowaniem pokarmu u tuczników.

Innymi słowy: optymalny klimat w chlewni skutkuje mniejszymi zmartwieniami i kosztami. Wiele czynników zapewniających komfort świń można optymalnie regulować za pomocą odpowiedniej wentylacji i wiatraków. Obejmuje to chłodzenie, usuwanie szkodliwych substancji i gazów (amoniaku), oraz dostarczanie świeżego powietrza.

Wentylacja chlewni ma wiele form, w tym wentylacja drzwiowa, wentylacja sufitowa, wentylacja zaworowa, wentylacja łączona, wentylacja kanałowa. Ponadto, często stosowane są centralne systemy wyciągowe, które zbierają powietrze z całego obszaru chlewu do centralnego przewodu powietrza w celu odprowadzenia go z pomieszczenia.
 

Wentylacja minimalna i maksymalna

Dla każdej chlewni istotne jest uwzględnienie wymaganej wentylacji minimalnej i maksymalnej. Wentylacja minimalna jest konieczna dla zapewnienia dostępu do wystarczającej ilości tlenu wewnątrz chlewu oraz usuwania substancji szkodliwych. Ten typ wentylacji zwykle stosowany jest, gdy temperatury zewnętrzne są niskie, przy wprowadzaniu małych prosiąt lub w nocy.

Wentylacja maksymalna zwykle jest konieczna tylko w bardzo gorące dni, dla dużych zwierząt lub przy maksymalnym obłożeniu. Wentylacja maksymalna zapewnia usuwanie ciepła i szkodliwych substancji oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości tlenu do chlewni. W ciepłym środowisku stosowana może być też wentylacja poprzeczna lub tunelowa.

Nasze wentylatory Multifan od dekad dowodzą swojej trwałości i niezawodności w chlewniach. Dzięki możliwości regulacji mogą być one stosowane zarówno do wentylacji minimalnej, jak i maksymalnej. Wentylatory są też odporne na agresywne warunki środowiska i gwarantują usuwanie szkodliwych substancji, zapewniając świeże powietrze i ochładzając świnie.

Wentylacja drób

Wentylacja dla drobiu

Korzystne środowisko skutkuje lepszym zdrowiem drobiu i jego szybszym i wydajniejszym wzrostem. W tym celu opracowano wiele metod wentylacji i cyrkulacji powietrza w zależności od rozmiaru kurnika, klimatu zewnętrznego i stadium życia drobiu. Możesz czerpać korzyści z naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu optymalnego klimatu w kurnikach.
 

Optymalna wentylacja w kurnikach

Dla optymalnego wzrostu, poza dobrą paszą i wodą, drób potrzebuje zdrowego klimatu w kurniku. Trzema istotnymi czynnikami wpływającymi na komfortowy klimat w kurniku są temperatura, wilgotność względna i prędkość powietrza.

Optymalny klimat w kurniku zapewnia komfort dla drobiu. Możliwa jest łatwa regulacja tych warunków za pomocą odpowiedniej wentylacji i wiatraków. Obejmuje to chłodzenie, usuwanie szkodliwych substancji i gazów, oraz dostarczanie świeżego powietrza i tlenu.

Wentylacja dla kurników dostępna jest w wielu formach. Przykładami powszechnie stosowanych systemów są wentylacja kalenicowa, wentylacja wzdłużna, wentylacja tunelowa i wentylacja poprzeczna. Możliwe też są kombinacje tych systemów, jak wentylacja wzdłużna i kalenicowa, lub wentylacja wzdłużna i tunelowa.
 

Wentylacja kalenicowa

W wentylacji kalenicowej wentylatory montowane są w przewodach umieszczonych w kalenicy dachu, a wloty powietrza umieszczone są w ścianach bocznych kurnika. Ten typ wentylacji stosowany jest głównie do wentylacji minimalnej.
 

Wentylacja wzdłużna

W wentylacji wzdłużnej wentylatory montowane są na ścianie krańcowej, a wloty powietrza na ścianach bocznych. Regulując obroty i zmieniając pozycję wlotów powietrza możliwe jest wytworzenie znaczących ruchów powietrza.
 

Wentylacja tunelowa

Wentylacja tunelowa często używana jest w wentylacji maksymalnej. Przy wlotach powietrza umieszczonych po jednej stronie kurnika i wentylatorach po drugiej, powietrze porusza się przez kurnik z wysoką prędkością od frontu do tyłu. Ta wysoka prędkość daje efekt chłodnego wiatru, który obniża temperaturę odczuwalną przez ptaki.
 

Wentylacja poprzeczna

W wentylacji poprzecznej wentylatory umieszczane są w ścianie bocznej. Wloty powietrza z kolei umieszczane są w ścianie przeciwnej. Krótki dystans pomiędzy wlotami a wentylatorami umożliwia dostarczanie świeżego powietrza przy minimalnej prędkości. System ten umożliwia niewielką, jak i znaczącą wymianę powietrza.
 

Cyrkulacja powietrza w kurnikach

W kurnikach, poza powyższymi metodami wentylacji, stosowane są również wentylatory cyrkulacyjne. Cyrkulatory są używane głównie do minimalizacji stratyfikacji temperatury, poprawy jednorodności temperatury i oszczędzania energii. Ponadto, cyrkulatory zwiększają ruch powietrza na poziomie podłoża, co skutkuje suchszą ściółką i lepszą jakością łap kurzych. Umożliwia to kurom wygodniejsze rozmieszczenie się w kurniku.

Nasze wentylatory Multifan od dziesięcioleci dowodzą swojej wytrzymałości i niezawodności w kurnikach na świecie. Dzięki wysokim możliwościom regulacji mogą one być stosowane w wentylacji minimalnej i maksymalnej. Wentylatory są też odporne na agresywne środowisko i gwarantują usuwanie szkodliwych substancji, odświeżając powietrze i ochładzając drób.

Wentylacja bydło

Wentylacja dla bydła mlecznego

Przyjemny klimat w oborze przyczynia się do lepszego zdrowia i produktywności krów mlecznych. Wentylacja ma kluczowe znaczenie szczególnie, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka. Stosowanie odpowiednich wentylatorów pozwala na uniknięcie stresu termicznego u zwierząt.
 

Utrzymuj stabilną produkcję mleka

Optymalne warunki życiowe dla krów mlecznych wymagają dobrego klimatu. W końcu przyjemny klimat w oborze przyczynia się do zdrowia i produktywności krów. Wentylacja jest szczególnie istotna dla uniknięcia stresu termicznego w wysokich temperaturach. Powyżej 22 ºC krowy jedzą mniej i spada u nich produkcja mleka. Innymi skutkami stresu termicznego są problemy z płodnością, obniżona odporność i wyższe ryzyko zapalenia sutka. Problemów tych można uniknąć poprzez nadmuch świeżego powietrza wokół krów. Obniża to odczuwalną temperaturę i pozwala zabezpieczyć produkcję mleka u krów. Minimalna prędkość powietrza dla osiągnięcia tego efektu to 2 m/s.
 

Wentylatory dla krów mlecznych

Współczesne, wysoce produktywne krowy mleczne wymagają optymalnych warunków klimatycznych przez cały rok. Dla redukcji stresu termicznego w oborach mleczarskich oferujemy zróżnicowany asortyment wentylatorów Multifan.

Nasze wentylatory dla bydła mlecznego (wentylatory koszowe) zostały specjalnie zaprojektowane dla obór mleczarskich. Dzięki wysokiemu zasięgowi i wydajności wentylatory te utrzymują minimalną prędkość powietrza 2 m/s na dalekim dystansie. Dla obór o niższych sufitach zalecamy mniejsze wentylatory koszowe. Wentylatory dla bydła mlecznego i mniejsze wentylatory koszowe mogą być ze sobą łączone.

Nasz wentylator sufitowy jest idealny dla stanowisk udojowych. Wentylator ten tworzy przyjemny, pionowy ruch powietrza wokół krów. Dzięki temu krowy odczuwają mniejszy stres termiczny i mają mniej problemów z muchami.
 

Wentylacja kanałowa

Poza wymienionymi wyżej rozwiązaniami kolejną możliwą opcją jest wentylacja kanałowa. Dzięki temu rodzajowi wentylacji wentylator ścienny pobiera świeże powietrze z zewnątrz i przenosi je do obory przez kanał wentylacyjny. Kanał posiada otwory, które zapewniają, że świeże powietrze dostarczane jest do krów mlecznych z odpowiednio niską prędkością.