Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Wyposażenie fermy 2200 loch w cyklu otwartym

Sektor porodowy

Zwierzęta będą utrzymywane w systemie bezściołowym, na tzw. półruszcie. Obiekt podzielono na 5 komór po 102 stanowiska porodowe. Każda komora posiada niezależny system wentylacji, z płynną regulacją pracy wentylatorów Multifan. Powietrze do komór będzie dostarczane z zewnątrz budynku poprzez wloty powietrza umieszczone na ścianach bocznych i otwieranych automatycznie. Nad całością będą czuwały sterowniki. Ogrzewanie miejsc dla prosiąt systemem ogrzewania wodnego-podłogowego. Karmienie loch automatycznie paszociągiem, każda locha posiada indywidualny zbiornik na paszę o pojemności 6 L. Gnojowica z budynku będzie usunięta za pomącą rur spustowych. Ścianki kojców będą wykonane z elementów PCV. Okres przebywania loch na sektorze porodowym około 4 dni przed wyproszeniem i 4 tygodnie po wyproszeniu. Zużycie wody: 27 dm3 na lochę karmiącą, tj. 2754 dm3 w jednym pomieszczeniu ( przy 102 lochach). Prosięta ssące: 2,5 dm3 dziennie tj. około 2500 dm3 na jedną komorę. Zużycie prądu : wentylacja - 2 kW ; podgrzewanie prosiąt 102 szt. x 175 W tj. około 18 KW , paszociągi około 4 kW, razem 1 komora około 24 KW. Gnojowica średnio 16 kg ( mocz 10 kg , kał 6 kg ) x 102 lochy tj. około 1632 kg na jedną komorę.

Odchowalnia prosiąt

Obiekt będzie składał się z 2 budynków po 3 komory, w każdej komorze może pomieścić się po około970 sztuk prosiąt do wagi 30 kg. System utrzymania na ruszcie plastykowym . Usuwanie gnojowicy systemem rur PVC. Karmienie prosiąt z automatów paszowych AP3W, zasilanych paszociągiem. Powietrze do komór będzie dostarczane z zewnątrz budynku. Każda komora posiada niezależny system wentylacji, z płynną regulacją pracy wentylatorów Multifan. Ścianki kojców będą wykonane z elementów PVC. Waga zasiedlenia około 8 kg, waga końcowa około 30 kg, okres przebywania około 6 tygodni. Zużycie wody około 2,5 dm3/sztukę x 1000 szt. tj około 2500dm3 na dobę w jednej komorze. Zużycie prądu: wentylacja 2 kW, podgrzewanie miejsc legowiskowych 12 kW, paszociągi około 4 kW; razem 1 komora około 18 kW. Gnojowica średnio około 3,8 kg ( mocz 3 kg, kał 0,8 kg ) x 1000 szt. tj. 3800 kg/dobę na jedną komorę.

Sektor krycia

W sektorze krycia będzie znajdowało się 96 kojców indywidualnych dla loch o wymiarach 0,64 x 2,20 m. i 20 kojców dla loch i knurów o wymiarach 4,00 x 3,00 m. Zadawanie paszy do koryt kamionkowych paszociągiem. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Utrzymanie zwierząt na ruszcie betonowym i posadzce betonowej. Okres przebywania jednej grupy tj. około 100 loch, 5 tygodni. Zużycie wody około 22 dm3/sztukę x 200 szt. tj około 4400dm3 na dobę w komorze. Zużycie prądu: wentylacja 3 kW, paszociągi około 4 kW; razem komora około 7 kW. Gnojowica średnio około 16 kg ( mocz 10 kg, kał 6 kg ) x 200 szt. tj. 3200 kg/dobę na komorę.

Sektor loch prośnych

Utrzymanie na ruszcie betonowym i posadzce betonowej , w kojcach po 100 sztuk, w trzech budynkach po 400 sztuk. Pasza do budynku będzie dostarczana paszociągiem, lochy żywione są ze stacji paszowych, jedna grupę obsługują 2 stacje paszowe w sumie na jednym budynku jest osiem stacji.. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Okres przebywania jednej grupy loch ( 100 szt. ) na sektorze około 13 tygodni. Zużycie wody w jednym budynku około 22 dm3/sztukę x 400 szt. tj około 8800dm3 na dobę . Zużycie prądu : wentylacja 5 kW, paszociągi około 4 kW; razem komora około 9 kW. Gnojowica w jednym budynku średnio około 16 kg ( mocz 10 kg, kał 6 kg ) x 400 szt. tj. 6400 kg/dobę.

Odchów loszek

W obiekcie może się pomieścić około 720 loszek w różnych grupach wiekowych, jedna grupa liczy 240 sztuk. Utrzymanie na ruszcie betonowym i posadzce betonowej , w kojcach po 30 sztuk. Karmienie ręczne z automatów paszowych. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Przedziały wagowe : od 20 kg do 35 kg ; od 35 kg do 75 kg ; od 75 kg do 100 kg. Zużycie wody średnio około 12 dm3/sztukę x 720 szt. tj około 8640dm3 na dobę. Zużycie prądu : wentylacja 3 kW, paszociągi około 2 kW; razem komora około 5 kW. Gnojowica średnio około 6 kg ( mocz 4 kg, kał 2 kg ) x 720 szt.

Sektor knurów

W obiekcie może się pomieścić 8 knurów, w kojcach o wymiarach 3 m x 3 ,0 m. Utrzymanie na ruszcie betonowym i posadzce betonowej . Karmienie ręczne z koryt. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku.. Zużycie wody średnio około 12 dm3/sztukę x 8 szt. tj około 96dm3 na dobę . Obok pomieszczenia znajduje się labolatorium do pobierania nasienia, wykorzystywanego przy inseminacji.