Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Wyposażenie fermy 5500 loch w cyklu otwartym

Ferma 5500 loch w cyklu otwartym. Grupa produkcyjna loch 250 sztuk. Zwierzęta do sprzedaży to warchlaki w wadze 30 kg. Na Fermie znajduje się 30 knurów.

Porodówki

Kompleksowe wyposażenie budynków porodówek. Zwierzęta będą utrzymywane w systemie bezściołowym, na tzw. półruszcie. Obiekt podzielono na 5 komór po 256 stanowisk porodowych. Każda komora posiada niezależny system wentylacji, z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do komór będzie dostarczane z zewnątrz budynku poprzez wloty powietrza umieszczone na ścianach bocznych i otwieranych automatycznie. Nad całością będą czuwały sterowniki. Ogrzewanie miejsc dla prosiąt systemem ogrzewania wodnego-podłogowego. Karmienie loch automatycznie paszociągiem, każda locha posiada indywidualny zbiornik na paszę o pojemności 6 L. Gnojowica z budynku będzie usunięta za pomącą rur spustowych i systemu korków. Ścianki kojców będą wykonane z elementów PCV.

Odchowalnie prosiąt

Kompleksowe wyposażenie odchowalni prosiąt. Obiekt będzie składał się z 7 budynków , w każdym budynku może pomieścić się po około 3000 sztuk prosiąt do wagi 30 kg. System utrzymania na ruszcie plastykowym. Usuwanie gnojowicy systemem rur PVC. Karmienie prosiąt z automatów paszowych , zasilanych paszociągiem ( dwa rodzaje paszy ). Powietrze do komór będzie dostarczane z zewnątrz budynku. Każdy budynek posiada niezależny system wentylacji, z płynną regulacją pracy wentylatorów. Ścianki kojców będą wykonane z elementów PVC.

Sektor krycia

Sektor kojców pojedynczych składa się z 2 budynków.

W jednym budynku będą znajdowały się 664 kojce indywidualne dla loch o wymiarach 0,64 x 2,40 m. Zadawanie paszy do koryt kamionkowych paszociągiem każda locha dostaje określoną ilość paszy z dozownika .. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Na budynku zainstalowany jest system schładzania.

Drugi budynek przeznaczony dla około 280 lochy ( po 8 loch w kojcu) , 2 knury i 258 kojców pojedynczych . Utrzymanie na ruszcie betonowym . Pasza do budynku będzie dostarczana paszociągiem, każda locha posiada swoje stanowisko z dozownikiem. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Na budynku zainstalowany jest system schładzania.

Sektor loch prośnych

Sektor kojców pojedynczych składa się z 3 budynków.

Pierwszy budynek dla około 216 loch prośnych . Utrzymanie na ruszcie betonowym , w kojcach po 6 sztuk. Pasza do budynku będzie dostarczana paszociągiem, każda locha posiada swoje stanowisko . Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Na budynku zainstalowany jest system schładzania.

Drugi budynek dla około 290 loch prośnych. Utrzymanie na ruszcie betonowym, w kojcach po 6 sztuk. Pasza do budynku będzie dostarczana paszociągiem, każda locha posiada swoje stanowisko . Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Na budynku zainstalowany jest system schładzania.

Trzeci budynek dla około 560 loch prośnych. Utrzymanie na ruszcie betonowym , w kojcach po 6 sztuk. Pasza do budynku będzie dostarczana paszociągiem, każda locha posiada swoje stanowisko . Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku. Na budynku zainstalowany jest system schładzania.

Sektor odchowu loszek

W obiekcie może się pomieścić około 1200 loszek w różnych grupach wiekowych, jedna grupa liczy 400 sztuk. Utrzymanie na ruszcie betonowym , w kojcach po 40 sztuk. Karmienie za pomocą paszociągów z automatów paszowych. Na sektorze zaplanowano trzy rodzaje paszy. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku.

Sektor tuczu

Dotyczy wyposażenia budynku tuczu. W obiekcie może się pomieścić około 2000 tuczników. Utrzymanie na ruszcie betonowym, w kojcach po 50 sztuk. Karmienie za pomocą paszociągów automatów paszowych. Na sektorze zaplanowano dwa rodzaje paszy.Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku.

Sektor knurów

W obiekcie może znajdować się 30 knurów w kojcach o wymiarach 3 m x 3,30 m. Utrzymanie na ruszcie betonowym i posadzce betonowej. Karmienie ręczne z koryt. Wentylacja z płynną regulacją pracy wentylatorów. Powietrze do sektorów będzie dostawało się z zewnątrz budynku.

Laguny - zbiorniki na gnojowice

Na Fermie są również 2 laguny na gnojowicę o pojemności 10 000 m3 każdy.