Zgoda na przetwarzanie danych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu Dlaswin.pl jest Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne; NIP 621-17-06-651, KRS 0000227691 (dalej: “Spółka”). Dane kontaktowe Spółki: tel. email:office@polnet.pl, tel. 061 657 67 00.

2.    W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: marketing@polnet.pl

3.    Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu dlaswin.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania produktów dla trzody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

 (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu Dlaswin.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

(3) podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz

(4) PayU S.A. –  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

7.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.