Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Utrzymanie

Kojce dla knura

Opis produktu

Posiadamy w swojej ofercie także kojce dla knurów. W przypadku, kiedy stosujemy krycie naturalne, dla knura należy przewidzieć kojec o powierzchni 10 m2 ( krycie następuje w kojcu ), natomiast przy stosowaniu inseminacji, powierzchnie tę można zmniejszyć do 6,0 m2. O ilości knurów decyduje wielkość stada macior. Przyjmuje się, że przy kryciu naturalnym 1 knur powinien przypadać na 25-30 macior. Kojec dla knura powinien być tak usytuowany, aby maciory go widziały i czuły. Wpływa to stymulująco na lochy. W obiektach dużych ferm sektor krycia wydziela się jako osobne pomieszczenie. Do stymulacji rui używa się tzw. „szukarka”, czyli knura wprowadzanego do sektora loch luźnych i poruszającego się w zasięgu wzroku macior. Knury są utrzymywane najczęściej indywidualnie. Pomieszczenie, w którym przebywa knur nie powinno być odizolowane od innych świń. Zwierzęta wzajemnie stymulują się swoim zapachem oraz dźwiękami. Należą do towarzyskich i utrzymujących więzi społeczne. Najlepszym miejscem na zlokalizowanie kojca dla knurów będzie bliskie sąsiedztwo kojców dla loszek oczekujących na pokrycie, dzięki temu rozród będzie przebiegał sprawniej. Pomiędzy kojcami można zrobić drzwiczki, które hodowca może otworzyć po zauważeniu objawów rui u loch i dopuszczeniu do krycia. Kryjące knury nie powinny być umieszczone obok innych knurków, ani obok porodówek, bo może to wywołać niepotrzebny stres dla obu wymienionych grup. Zaczynając od przygotowania kojca dla knura, trzeba pamiętać, aby wysokość szczebelek odgradzających była na tyle wysoka, aby uniemożliwiała wspinanie i podpieranie się na nich zwierzęcia. Ograniczy to możliwość wystąpienia urazów kończyn, których zdrowie w użytkowaniu rozpłodowym jest istotne.