Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Utrzymanie

Słupki grodzeniowe

Opis produktu
  • Wykonane ze stali kwasoodpornej lub stali czarnej ocynkowanej ogniowo
  • Dostępne w 3 standardowych wysokościach: 50 cm, 75 cm, 100 cm
  • Trzy dostępne typy: standard, typ hakowy, typ zawiasowy
  • Stopy dostosowane do różnych rodzajów podłóg w budynkach
Standard

Hakowe

Zawiasowe

Film