Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Utrzymanie

Jarzma porodowe skośne

Przeznaczenie i budowa

Kojec porodowy dla loch służy do wypraszania loch oraz do odchowu prosiąt. Można stosować go we wszystkich typach chlewni; może być montowany pojedynczo lub w segmentach - ze wspólnymi ścianami bocznymi. Lochy wprowadza się do kojca zazwyczaj dwa tygodnie przed wyproszeniem i utrzymuje razem z prosiętami około 4-6 tygodni. Od dziesiątego dnia po porodzie można okresowo rozłączać obie części jarzma - umożliwia to poruszanie się lochy w kojcu. Po odsadzeniu lochy jarzmo unosi się do góry, aby nie przeszkadzało prosiętom.

Typowy kojec porodowy składa się z czterech ścianek o wysokości 50 cm, z których jedna jest otwierana, dwuczęściowego ocynkowanego jarzma dla lochy z zamocowanym korytem polimerobetonowym lub nierdzewnym oraz budki dla prosiąt.

Podłogę najczęściej stanowi do połowy posadzka betonowa, a drugą połowę stanowią ruszta plastikowe, umieszczone nad kanałem gnojowym.

Zalety stosowania kojca

Kojec porodowy pozytywnie wpływa na warunki środowiskowe prosiąt i loch. Jest kojcem uniwersalnym - pozwala na utrzymanie loch o różnej wielkości, prosięta mają dostęp do sutków niezależnie od wielkości maciory. Przede wszystkim skutecznie zabezpiecza prosięta przed przygnieceniem przez maciorę (ilość odchowanych prosiąt przy stosowaniu kojców jest znacznie większa jak w tradycyjnym chowie).

Film