Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Automatyka

Automatyka

Automatyka

Automatyka

Automatyka


Oferujemy inteligentne, w pełni automatyczne zarządzanie procesem przyjmowania, czyszczenia, suszenia i magazynowania ziarna.

SZAFY STEROWNICZE

Każde urządzenie zasilane z szafy sterowniczej jest odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo rozruch urządzeń w zależności od ich mocy realizowany jest za pomocą Softstartów lub przemienników częstotliwości. Sterowanie, w zależności od wielkości obiektu, odbywa się za pośrednictwem dotykowego panelu operatorskiego lub komputera. Z punktu operatorskiego klient może sterować całym procesem technologicznym. W dowolnym momencie można sprawdzić: poziom temperatury, poziom zasypu ziarna w silosach czy suszarni, stany pracy poszczególnych czujników, czasy załączenia i wyłączenia urządzeń, liczbę motogodzin itp.

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Służą do potwierdzenia poziomu zasypu silosów lub suszarni.

MONITORING

System monitoruje właściwości przechowywanego ziarna i jego przepływ, informując jednocześnie o pojawieniu się ewentualnych nieprawidłowości. Dostosowuje również parametry pracy poszczególnych elementów zespołu tak, aby uniknąć awarii, a przede wszystkim nie dopuścić do przegrzania ziarna lub zatrzymania całego procesu. Cały przebieg pracy systemu monitorować można zdalnie korzystając z komputera lub smartfona.

MONITORING TEMPERATURY

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanego ziarna stosujemy monitoring temperatury oparty na czujnikach. Ilość sond temperatury zależna jest od średnicy silosu. Odczyt z certyfikowanych sond przekazywany jest do aplikacji sterującej obiektem, co pozwala na automatyczne uruchomienie przewietrzenia ziarna w silosie.

NIEZAWODNA ELEKTRYKA

W naszych szafach sterowniczych wykorzystujemy wysokiej jakości komponenty. Wszystkie urządzenia zabezpieczone są odpowiednio dobraną aparaturą przeciwdziałającą przeciążeniom i zwarciom. Instalacja elektryczna wykonana z wysokiej jakości przewodów odpornych na promieniowanie UV.