Silosy na zboże i kukurydzę

silosów w Polsce

Największy producent

silosów w Polsce

typów i rozmiarów

Największy wybór

typów i rozmiarów

Kompleksowe realizacje

Projektowanie i montaż

Kompleksowe realizacje

Silosy do kukurydzy, zbóż oraz roślin strączkowych - zakres naszej oferty

Jeśli chodzi o oferowane przez Polnet silosy na zboże i pozostałe materiały sypkie, spośród dostępnego asortymentu można wyróżnić pięć podstawowych grup produktowych.

Farmerskie silosy lejowe na zboże

Silosy tego rodzaju wykorzystywane są do długoterminowego przechowywania zbóż głównie dla niewielkich gospodarstw rolnych o niedużej rotacji rocznej. W zależności od konkretnego rodzaju produktu mogą one cechować się pojemnością z przedziału 27-157 ton. Dzięki zastosowaniu leja zamontowanego pod kątem 45°, opróżnianie zbiornika jest proste i następuje bardzo szybko. W konstrukcji standardowo stosujemy specjalistyczny system napowietrzania, co przekłada się na długi okres utrzymywania świeżości przechowywanych w ramach silosu zbożowego materiałów.

Duże lejowe silosy do zboża

Niniejsze silosy do przechowywania zboża wykorzystywane są do długoterminowego magazynowania ziaren zbóż oraz w formie silosów buforowych, instalowanych przy czyszczalniach i suszarniach. Zasadniczą różnicą pomiędzy dużymi silosami lejowymi a farmerskimi jest konstrukcja. Silosy te wykorzystywane są do budowy średnich baz oraz typowo przemysłowych o dużej rotacji zbóż. Pojemności obejmują  w standardzie od 94 do nawet 1055 ton. Ponadto część z naszych dużych silosów lejowych może zostać wykorzystana również do magazynowania materiałów trudnych do osypywania. Zbiorniki te w standardzie występują z kątem leja 45 stopni. Jednak do baz, gdzie stosuje się materiały trudnoosypliwe jak śruty, szczególnie przy mieszalniach pasz – stosujemy silosy z lejem o kącie 60 stopni. Dodatkowo, jeśli jest taka konieczność, wyposażamy w dna wibracyjne. Również wykładamy blachą gładką wnętrze cylindra. 

Płaskodenne farmerskie silosy na zboże i kukurydzę 

Ten typ produktów przeznaczony jest do przechowywania zarówno ziaren zbóż, jak i roślin strączkowych oraz kukurydzy. Dzięki zastosowaniu w ramach jego konstrukcji perforowanego na 90% swojej powierzchni podłoża, pożywienie może być magazynowane przez długi okres, nie tracąc na jakości. Zakres pojemnościowy oscyluje w tym przypadku pomiędzy 30-stoma a 300-stoma tonami.

Duże silosy płaskodenne

Płaskodenne silosy do kukurydzy, zbóż oraz roślin strączkowych posiadają pojemność mieszczącą się w zakresie 380-10 000 ton. Od poprzednio omawianego wariantu produktu - oprócz istotnie większych rozmiarów - odróżniają się także proporcjonalnie mniejszą powierzchnią perforowania podłogi, które wynosi do 30% w zależności od modelu.  Wciąż jest to jednak optymalne napowietrzenie dla długookresowo przechowywanej żywności. W przypadku konieczności zakupu zbiornika ponad 1000 ton pojemności, zakup zbiornika płaskodennego jest koniecznością, ponieważ silosy lejowe występują właśnie do pojemności średnio 1000 ton zasypu. 

Silosy do zboża z lejem wewnętrznym

Ostatni z rodzajów dostępnych w ramach naszej oferty produktów łączy w sobie atuty silosów płaskodennych i lejowych. Z jednej strony zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza na całej konstrukcji leja (dzięki zastosowanym perforacjom), zaś z drugiej - gwarantuje szybki, niezwykle łatwy wysyp zboża, bazujący na sile grawitacji. Silosy tego typu proponujemy klientom w zakresie pojemnościowym wynoszącym 26-390 ton.

Producent silosów Polnet oddaje do dyspozycji Klientów również bogaty asortyment wyposażenia standardowego oraz opcjonalnego. W zależności od konkretnego wyrobu może ono obejmować m.in.: systemy napowietrzania, turbowentylatory dachowe,  włazy z podestami, drabiny wejściowe, kotwy, rękawy rozładowcze, a także zaawansowane cyfrowe czujniki pomiaru  temperatury, napełnienia oraz  poziomu zasypu.

Wszelkie bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów naszych silosów do kukurydzy, roślin strączkowych oraz ziaren zbóż mogą Państwo odnaleźć bezpośrednio na kolejnych podstronach.