Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Suszarnie

O pracy ciągłej z odzyskiem ciepła

Główne zalety suszarni POLNET

Suszarnia o pracy ciągłej z odzyskiem ciepła:

 • Suszarnia wyposażona w system odzysku ciepła z sekcji chłodzenia
 • Suszarnie w pełni ocieplone płytą warstwową o grubości 60 i 80 mm
 • Suszarnia całkowicie pozbawiona mostków cieplnych – brak powstawania kondensatu wewnątrz urządzenia
 • Wykonana ze stali konstrukcyjnej S350, ocynk Z350 g/m2
 • Suszarnie posiadają wysokociśnieniowy wentylator odśrodkowy
 • Wentylatory wyciągowe zlokalizowane są na poziome "0" co ułatwia serwis i ogranicza zasięg emisji zanieczyszczeń i hałasu
 • Suszarnie wyposażone w palniki marki RIELLO
 • Suszarnia wyposażona w automatykę firmy SIEMENS
 • Suszarnia wyposażona w bufor wyładowczy co eliminuje konieczność ciągłej pracy przenośnika wyładowczego
 • Urządzenie posiada duży bufor załadowczy co wyklucza możliwość strat energii przez zasysanie „lewego powietrza"
 • Możliwość zainstalowania systemów dodatkowego odpylania
 • Możliwość zainstalowania systemów przymykania części daszków i suszenia niepełnych porcji w trybie porcjowym
 • Możliwość wykonania suszarni w dowolnym kolorze RAL
Suszarnie polnet – praca ciągła – gazowe lpg/gz50 + olejowe z wymiennikiem
MODEL poj:. ZASYPOWA [t] MOC PALNIKA [kW] wydaj:.
DOBOWA DLA
PSZENICY
Z 19% DO 15%
wydaj:.
DOBOWA DLA
KUKURYDZY
Z 30% DO 15%
WYS. CAŁK. SUSZARNI CAŁK. MOC ELEKTR.  MAX POLE PODST. KOLUMNY
SCP15 15 600 180 85 8.1 23 2.8 x 6.0
SCP20 20 800 250 115 9.9 27 2.8 x 6.0
SCP28 28 1150 360 140 12,9 35 2.8 x 6.0
SCP33 33 1500 445 170 14.7 40 2.8 x 6.0
SCP38 38 2000 565 205 16.5 44 2.8 x 6.0
SCP45 45 2500 725 255 18,9 51 2.8 x 6.0
SCP64 64 3200 950 340 16.5 73 4.4 x 7.0
SCP75 75 3500 1100 400 18,9 84 4.4 x 7.0
SCP85 85 4500 1340 480 21.3 93 4.4 x 7.0
SCP98 98 5000 1570 570 23,7 105 4.4 x 7.0
SCP108 108 6000 1770 640 26,1 114 4.4 x 7.0
SCP116 116 6500 1960 705 27,9 121 4.4 x 7.0

pojemność zasypową określono dla kukurydzy o gęstosci 780 kg/m3
wydajność dla kukurydzy określono dla temp. zew. 6°C oraz temperatury suszenia 115°C
wydajnośc dla pszenicy podano dla temperatury zewnętrznej 15°C oraz temperatury suszenia 95°C
zużycie gazu ziemnego GZ50 na poziomie 1,2 m3/t%
zużycie gazu LPG na poziomie 1,6 l/t%
zużycie oleju opałowego na poziomie 1,5 l/t% 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów urządzeń w ofercie, względem prezentowanego na stronie www i katalogach asortymentu.