Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Śrutownik bijakowy do zboża

Cechy produktu
  • Rozdrabniacze bijakowe o wydajności do 2500 kg/h
  • Energooszczędne
  • Możliwość transportu do 80 m
  • Różnorodne zastosowanie
  • Bogate wyposażenie
  • Części odporne na zużycie
  • DM-3 również w wykonaniu PROF-LINE, czyli w wersji specjalnej

Wszystkie rozdrabniacze są przystosowane do śrutowania zboża. W montowana dmuchawa daje dogodną możliwość podłączenia do mieszalników. Dmuchawa pomaga przy przenoszeniu zmielonego ziarna i je schładza, przez co pasza może być odpowiednio magazynowana. Rozdrabniacze posiadają trwałą i prostą konstrukcję, co daje klientowi gwarancję niezawodności sprzętu.

DM-2
Z silnikiem 5,5 lub 7,5 kW o wydajności do 500 kg/h i odległością transportu do 70 m. Rozdrabniacz zalecany jest w przypadku zapotrzebowania dziennego wynoszącego ok. 2 ton.

DM-3
Z silnikiem 11 -15-18,5 kW i wydajności do 1300 kg kg/h. Możliwość transportu rozdrobnionego ziarna wynosi max. 80 m. Rozdrabniacz zalecany jest w przypadku zapotrzebowania dziennego wynoszącego ok. 5 ton. Jest produkowany w wersji PROF - LINE (wykonanie specjalne).

BM-5
Największy i najbardziej wytrzymały rozdrabniacz tego zestawu z silnikiem 37 kW i wydajności do 2,5 t/h . Możliwość transportu śruty ogranicza się do 30.

Części ścieralne

Wszystkie części ścieralne w młynach podlegają wymianie i można je zastąpić oryginalnymi. Części ścieralne produkowane są z materiałów najwyższej jakości i dają gwarancję długiego okresu eksploatacji.

Bijaki są wykonane ze stali hartowanej dającej najwyższą odporność na ścieranie. Wszystkie bijaki w zestawie są wyważone, co w konsekwencji przeciwdziała wibracjom młyna podczas jego pracy, Mogą być czterokrotnie używane i odznaczają się dużą wytrzymałością.

Sita o otworach od 1,0 do 12 mm, dzięki czemu może być uzyskana dowolna struktura paszy.

Dmuchawy zmieniają się stosownie do typu młyna, tj. z 2 i 4 lub 8 łopatkami. Specjalne wykonanie, wyjątkowo odporne na zużycie, stosowane jest w typach: DM-2 i DM-3.

Blacha odporna na ścieranie chroni obudowę rozdrabniacza od wewnątrz. W typach DM-2 i DM-3 stosowane są blachy o najwyższej odporności.

Osprzęt

Szeroka gama wyposażenia dopuszcza możliwość wielu kombinacji z pozostałymi zestawami firmy Skiold, np. mieszalnik i wyposażenie dozownika.

Cyklon i filtr

Przy wykorzystaniu ruchu powietrza jako środka transportu stosuje się wialnię cyklonową w celu oczyszczenia ziarna. Cyklony są odpowiednio dostosowane do typów rozdrabniaczy, by uzyskać maksymalny efekt oddzielenia. Wylot, zabezpieczony daszkiem, jest kierowany bezpośrednio na zewnątrz lub na wylocie powietrza z cyklonu montowany jest filtr służący do oddzielenia drobnego pyłu.

Dysza ssąca

Surowiec jest do młyna zasysany za pomocą dyszy. Ze względów bezpieczeństwa dysze są wyposażone w magnesy, które usuwają ze zboża ewentualne odłamki żelaza.

Dysze o długości: 0,5; 1,0 i 2,0 m mogą być montowane bezpośrednio u wylotu silosu lub w środku'nasady łączącej.

Separator

W celu ochrony rozdrabniacza przed uszkodzeniem montuje się separator w przewodzie wlotowym. Oddzieleniu ulegają pozostałości cięższe od zboża, a specjalne urządzenie reguluje cyklem opróżniania separatora.

PROF-LINE DM-3

PROF-LINE jest wyrobem specjalnym. Wszystkie części podlegające zużyciu odznaczają się szczególną odpornością. Rozdrabniacz jest rozpoznawalny po dużym stożkowym leju zasysającym, który rozdziela surowiec równomiernie poprzez obroty bijaków ,co z kolei przedłuża ich żywotność, PROFI- LINĘ stanowi kompletny zestaw do późniejszego montażu dostępny w wersji standardowej DM-3.

Przesyłanie

Wmontowana dmuchawa młyna transportuje komponenty i śrutę w całym systemie. Odległość transportu zależy od wielkości silnika i liczby łopatek dmuchawy. Przy projektowaniu należy uwzględnić, że w zasadzie rozdrabniacze skuteczniej zasysają niż nadmuchują. Podane długości transportu są długościami przyjętymi w poziomie. Ilość powietrza w systemie jest regulowana poprzez klapę wlotu powietrza i cyklon.

Mielenie

Struktura śruty zależy głównie od wielkości sita. Istotną rolę spełnia również struktura ziarna. Tak więc np. pszenica ulega łatwiejszemu zmieleniu niż żyto. Dlatego stosując ten sam rozmiar sita uzyskuje się drobniejszą strukturę śruty. Duży wpływ na strukturę ma również wilgotność. Im wilgotniejsze ziarno, tym grubszą strukturę uzyskuje pasza.Owies oddziela się bardzo ciężko i często po zmieleniu pozostaje duża ilość łusek. Skutkiem tego utrudniony jest transport paszy w silosie.

Wydajność

Wydajności rozdrabniaczy nie można precyzyjnie ustalić, ponieważ zależy od rodzaju ziarna, jego wilgotności, rodzaju sit, jak również długości przesyłania. Podane wielkości odnoszą się do jęczmienia jako surowca, 3-mm sita i 15 procentowej wilgotności. Zwiększona wilgotność i zbyt mała wielkość sita zmniejsza wydajność. W przypadku kukurydzy wydajność jest o ok. 30% wyższa niż przy jęczmieniu. Żelazna reguła: zmiana sita o 1 mm powoduje zmianę wydajności o ok. 25%.

Dmuchawa pomocnicza

W urządzeniach, w których nie wystarcza standardowa dmuchawa rozdrabniacza, może być zamontowana dmuchawa zasilająca, której efektem jest zwiększenie odległości transportu do 150 m. Dmuchawa jest montowana w kanale nadmuchowym rozdrabniacza i zwiększa nie ilość powietrza, ale jego ciśnienie w całym obiegu. Dmuchawa może być dowolnie zainstalowana w kanale nadmuchowym - jednak zaleca się zachowanie co najmniej 2 -metrowego odcinka prostej rury po obu stronach dmuchawy, zanim wmontowane zostanie kolano rury. Do eksploatacji dmuchawy pomocniczej służy specjalna szafka rozdzielcza, która sprzęga układ sterujący rozdrabniacza.

Wydajność transport

Podane wydajności i długości transportu paszy są orientacyjne i zależą od rodzaju ziarna, wielkości sita, wilgotności paszy, jak również od wzajemnego stosunku pomiędzy długością zasysania i nadmuchu. Dokładne parametry wydajności mogą być podane przez firmę Skiold lub dealera odnośnie informacji dotyczących: długości zasysania i nadmuchu, rodzaju ziarna i jego wilgotności.

ABCDE
DM-2*700675430355255
DM-3700679430355277.5
BM-510003101000450700

* równeż DME z dmucha na pomocnicza

DM-2/2DM-2/4DM-3/4DM-3/BBM-5/8
Przewód ssący - przód, Ø mm8080100100120/150
Przewód ssący - tył, Ø mm80808080100
Kanał nadmuchowy, 0 mm100100120120150
Prędkość powietrza m/ sek2020202020
Ilość powietrza m7h565565815815-
Max .ci śnienie powietrza atm160275450540-
Filtr mz99151530
Filtr 0200. m bieżący1212242450