Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Śrutownik tarczowy do zboża

Cechy produktu
  • Regulowany bezstopniowo, automatycznie lub ręcznie
  • Duża żywotność części zamiennych
  • Wydajność od 1,5 t/h do 30 t/h
  • Zwarta konstrukcja
  • Energooszczędny
  • Bezpyłowy
  • Cichy
Wydajność

Rozdrabniacz tarczowy jest nowym typem młyna przeznaczonym do rozdrabniania wszystkich rodzajów ziarna o pożądanej strukturze. Rozdrabnianie przebiega pomiędzy dwoma tarczami wykonanymi z bardzo twardego metalu o regulowanym odstępie, w celu osiągnięcia optymalnej struktury paszy. Stopień rozdrobnienia może być regulowany ręcznie, bezpośrednio na tarczach lub automatycznie. Napodziałce znajduja-cej się w przedniej części rozdrabnia-cza można odczytać jego aktualne ustawienia.

Rozdrabnianie

Rozdrabniacze tarczowe cechuje bardzo wysoka wydajność: od ok. 1000 kg/h dla najmniejszego typu, przy silniku 5,5 kW, aż do 5 000 kg/h z silnikiem 22 kW dla typu naj większego. Duża wydajność i mała wielkość silnika składają się razem na energooszczędne efekty tego rozdrabniacza.

Przenoszenie

Przenoszenie do rozdrabniacza i z rozdrabniacza dalej następuje przenośnikiem ślimakowym albo kubełkowym względnie urządzeniem przewodowym. SKIOLD posiada szereg wariantów wyposażenia przenośników, które wykonują wszelkie zadania związane z transportem ziarna.

Struktura ziarna

W okresie całego cyklu hodowlanego zwierzęta mają rożne potrzeby w zakresie struktury I zadawanej paszy. Dlatego w urządzeniach rozdrabniających firmy SKIOLD przewidziano możliwość dostosowania struktury ziarna do poszczególnych grup wiekowych zwierząt. Zapewnia to optymalne wykorzystanie paszy oraz poziom zdrowotności wszystkich zwierząt.

Trwałość urządzenia

Aby osiągnąć rewelacyjna odporność na zużycie, elementy rozdrabniające (tarcze) wykonane sa z materiału o specjalnej twardości,. Materiałem tym jest metal o odporności takiego rodzaju jak np. elementy zastosowane w tokarkach.

Prąd, pył, hałas

W porównaniu do istniejących rozdrabniaczy, w rozdrabnia-czach typu tarczowego firmy SKIOLD nastąpiła wyraźna redukcja pylenia. Zarówno w transporcie ziarna, jak również zmielonych produktów w systemie zamkniętym, w którym nie zachodzi potrzeba wymiany nadmiaru powietrza, system ten praktycznie uchodzi jako bezpyłowy.

W porównaniu do dotychczas używanych rozdrabniaczy, dodatkowym atutem jest wyraźna redukcja natężenia hałasu pracującego urządzenia. Zaleta tego rozdrabniacza jest niskie zużycie energii, które wynosi 5kWh/tonę ziarna, a zatem o 50% mniej niż w typach tradycyjnych.

Ogólnie biorąc w zakresie produkcji paszy na potrzeby hodowlane w rolnictwie, rozdrabni-acze tarczowe SKIOLDA uchodzą za najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu.