Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 10/03/2018/BII