Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Modernizacja bazy magazynowej okolice Szczekociny

Modernizacja bazy magazynowej o :

• 4 silosy lejowe o pojemności 500 ton każdy

• Systemy transportu o wydajności 60 t/h

• Czyszczalnię bębnowo sitową o wydajności 60 t/h dla czyszczenia wstępnego kukurydzy wraz z konstrukcją

• Szafę sterowniczą z panelem dotykowym wraz z instalacją elektryczną

• Pozostałe wyposażenie typu : sondy temperatury, czujniki zasypu, wentylator napowietrzający na platformie mobilnej