Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Baza magazynowo-suszarnicza okolice Wrześni

Wydajność urządzeń 60 t/h. Pojemność silosów 1 194 tony. Suszarnia o pracy ciągłej, pojemność zasypowa ok. 30 ton. Wydajność dla kukurydzy 165 t/dobę. Czyszczalnia Marot, wydajność czyszczenia wstępnego 60 t/h.