Gospodarstwo Rolne, okolice Łowicza

Silosy zbożowe - 2 x 177 ton