Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Silosy paszowe

Silosy paszowe model 250-4 x 2 o pojemności 14,6 ton każdy, oraz model 210-4 o pojemności 9,9 tony.