Archiwum zapytań Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 02/2016 z dnia 05 lutego 2016 r.