Zapytania ofertowe Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 5/03/2018/BII