Zapytania ofertowe Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 6/03/2018/BII