Zapytania ofertowe Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 7/03/2018/BII