Zapytania ofertowe Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 8/03/2018/BII